3 วิธีในการทำให้โทรศัพท์ที่เปียกของคุณแห้ง

วางโทรศัพท์ของคุณลงในแอ่งน้ำ? นั่นเป็นข่าวร้าย แต่มีบางสิ่งที่คุณสามารถลองบันทึกได้