iCloud Hack: เกิดอะไรขึ้นและจะป้องกันตัวเองได้อย่างไร

แฮกเกอร์เข้าถึงรูปภาพที่เก็บไว้ในบัญชี iCloud ของคนดังได้อย่างไร คุณควรทำอย่างไรเพื่อปกป้องบัญชีของคุณ?